ประวัติ พงษ์ศักดิ์ โสภักดี | About

พงษ์ศักดิ์ โสภักดี

พงษ์ศักดิ์ โสภักดี |

โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ยายสั่งมาใหญ่(2010)

เงา(2010)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด