ประวัติ ผดุงศักดิ์ กิจวานิชขจร | About

ผดุงศักดิ์ กิจวานิชขจร

ผดุงศักดิ์ กิจวานิชขจร |

โม้ง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผดุงศักดิ์ กิจวานิชขจร เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาอาชญวิทยา และรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

รักสยามเท่าฟ้า(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด