ประวัติ ปิยะพงษ์ เล็กประยูร | About

ปิยะพงษ์ เล็กประยูร

ปิยะพงษ์ เล็กประยูร |

โปเต้

  • วันเกิด 20 กรกฎาคม 2532
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ปิยะพงษ์ เล็กประยูร ชื่อเล่น โปเต้ เป็นนักร้อง นักดนตรีชาวไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกวง MEAN ตำแหน่ง ร้องนำ จบการศึกษาระดับอนุบาล ประถม จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยประกวดร้องเพลงในรายการ Academy Fantasia รุ่นที่ 8 (AF8) วง Mean มีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมาย อาทิ ตัวแถม, หมายความว่าอะไร, พอเถอะ เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด