ประวัติ ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย | About

ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย

ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย |

เค

  • วันเกิด 21 กรกฎาคม 2535
  • ส่วนสูง 172 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/k_af9/

ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย (เค AF9) ตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประกวดรายการ True Academy Fantasia 9 เขาศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคมีความสามารถพิเศษในการจัดรายการวิทยุ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด