ประวัติ ปาหุณ จิยะเจริญ | About

ปาหุณ จิยะเจริญ

ปาหุณ จิยะเจริญ |

มาร์ค

  • วันเกิด 27 มีนาคม 2545
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/Marc.m_c/

ปาหุณ จิยะเจริญ ชื่อเล่น มาร์ค เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก มีผลงานที่ผ่านมา คือ “Blacklist นักเรียนลับ บัญชีดำ”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด