ประวัติ ปาลิตา โกศลศักดิ์ | About

ปาลิตา โกศลศักดิ์

ปาลิตา โกศลศักดิ์ |

ปลา

  • วันเกิด 17 พฤษภาคม 2531
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ปาลิตา โกศลศักดิ์ หรือ ปลา เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เป็นนักแสดงชาวไทย อยู่ในสังกัดค่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกการแสดงและกำกับการแสดง และระดับปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานล่าสุดของเธอคือ เปรี้ยวตลาดแตก และผลงานเด่น โก๊ะจ๋าป่านะโก๊ะ ภาค 1 เธอยังมีผลงานการโฆษณามากมายเช่น ออยด์ออฟโอเล่ และ วาสลีน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด