ประวัติ ปารเมศ ท้วมสากล | About

ปารเมศ ท้วมสากล

ปารเมศ ท้วมสากล |

ภูมิ

  • วันเกิด 2528
  • ส่วนสูง 181 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ปารเมศ ท้วมสากล ชื่อเล่น ภูมิ ศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

BitterSweet BoydPod The Short Film(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด