ประวัติ ปัณฑพล ประสารราชกิจ | About

ปัณฑพล ประสารราชกิจ

ปัณฑพล ประสารราชกิจ |

โอม

  • วันเกิด 23 กันยายน 2528
  • ส่วนสูง 171 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ หรือ โอม ค็อกเทล บุตรชาย ของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เขาเป็นนักร้องชาวไทย ซึ่งเป็นนักร้องนำวง ค็อกเทล (Cocktail) มีเพลงดังมากมาย อาทิ คุกเข่า, เธอ, ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ, เธอทำฉันเสียใจ, คู่ชีวิต เป็นต้น เขาเคยเป็นอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อนที่จะหันมาเอาดีทางด้านสายดนตรีจนประสบความสำเร็จ ด้านชีวิตส่วนตัวได้แต่งงาน และมีลูก 1 คน การศึกษา ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด