ประวัติ ปัญญาพล เดชสงค์ | About

ปัญญาพล เดชสงค์

ปัญญาพล เดชสงค์ |

เอเอ

  • วันเกิด 14 สิงหาคม 2518
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

เอเอ ปัญญาพล เดชสงค์ เป็นนักแสดงชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ เจ้าสาวผัดไทย, คลื่นเหงาสาวข้างบ้าน ฯลฯ

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

นรก(2005)

เจ้าสาวผัดไทย(2004)

Sexphone / คลื่นเหงา / สาวข้างบ้าน(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด