ประวัติ ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ | About

ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ

ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ |

เม

  • วันเกิด 7 ตุลาคม 2531
  • ส่วนสูง 160 ซ.ม.
  • เกิดที่ อุบลราชธานี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/maypawee/

ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ หรือ เม เดอะสตาร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ได้รับชื่อเสียงมาจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 4 และเมยังมีความสามารถในการเล่นไวโอลิน ปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตส (Cabin Crew) ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สายศิลป์ญี่ปุ่น เมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ก่อนหน้านี้ เมเรียนระดับอุดมศึกษาที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เมมีผลงานภาพยนตร์ เรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย รับบท “พระญาติ” (รับเชิญ) ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ชั่วฟ้าดินสลาย(2010)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด