ประวัติ ปวีณา โรจน์จินดางาม | About

ปวีณา โรจน์จินดางาม

ปวีณา โรจน์จินดางาม |

มายด์

  • วันเกิด 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/mildypav/

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า…รัก(2010)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด