ประวัติ ปวริศา เพ็ญชาติ | About

ปวริศา เพ็ญชาติ

ปวริศา เพ็ญชาติ |

แหวนแหวน

  • วันเกิด 22 พฤษภาคม 2527
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/whanpavarisa/

ปวริศา เพ็ญชาติ ชื่อเล่น แหวนแหวน เป็นนักร้อง พิธีกรชาวไทย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Harrow Year 1113 ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สาขา Master of Science in Architecture and Applied Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

เการัก ที่เกาหลี Sorry ซารังเฮโย(2010)

มะหมา 4 ขาครับ(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด