ประวัติ ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์ | About

ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์

ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์ |

โมทย์

  • วันเกิด 1 สิงหาคม 2525
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

น้ำมันพราย(2014)

ผีเข้า ผีออก(2013)

เก๋าเกรียน(2012)

วงจรปิด(2012)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด