ประวัติ ประสาท ทองอร่าม | About

ประสาท ทองอร่าม

ประสาท ทองอร่าม |

มืด

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

วานรคู่ฟัด(2016)

เทวดาท่าจะเท่ง(2008)

2508 ปิดกรม จับตาย(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด