ประวัติ ประกาศิต ภัทรธีรานนท์ | About

ประกาศิต ภัทรธีรานนท์

ประกาศิต ภัทรธีรานนท์ |

ต้อง

  • วันเกิด 8 ธันวาคม 2519
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ต้อง ประกาศิต ภัทรธีรานนท์ เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2519 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศิตมีสนใจงานด้านการโฆษณา จึงเลือกสอบเข้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนกระบวนความคิดด้านเหตุและผล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งได้รับการอบรมจากโครงการ BAD Award และได้สำเร็จปริญญาตรีสาขาโฆษณาในปี พ.ศ. 2541 ประกาศิตเริ่มทำงานในสายผลิตภาพยนตร์โฆษณาในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณากับบริษัท ปฏิวัติ จำกัด ได้ทำงานกับสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร หลังจากเพิ่มพูนประสบการณ์ทางกระบวนการคิดและกระบวนการผลิตภาพยนตร์แล้ว ประกาศิตได้เดินทางไปศึกษาต่อเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาทางด้านกระบวนความคิดสร้างสรรค์และการกำกับภาพยนตร์ เขาสำเร็จการศึกษาใน 2 หลักสูตร คือ Foundation Degree Award Media Practice at University of the Arts London จาก London College of Communication และ One Year Filmmaking Program จาก New York Film Academy (London) ขณะศึกษาอยู่ที่อังกฤษ เขาได้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง คือ Fred (10 mins, 2004), The Last Play (10 mins, 2005) และ Between the line (10 mins, 2005) ประกาศิตกลับมากรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2548 และเริ่มงานด้านกำกับภาพยนตร์โฆษณากับ บริษัท มัสตาร์ด ฟิล์ม จำกัด โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นอารมณ์การเล่าเรื่อง และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร รวมไปถึงได้มีส่วนร่วม ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้กำกับที่ 1 ในภาพยนตร์เรื่องความสุขของกะทิ (Happiness of Kati) ออกฉายในปีพ.ศ. 2552 (กำกับโดย เจนไวยย์ ทองดีนอก) และภาพยนตร์สั้นของ NYU เรื่อง อุปสมบท (Enlightenment) ในปีพ.ศ. 2546 (กำกับโดย ธนนท์ สัตตะรุจาวงศ์) และได้ดูแลการผลิต (producer) ในภาพยนตร์ละครขนาดยาว 120 นาที เรื่อง รุ้ง 13 แวง 101 และ ซิทคอม เรื่อง เพิ้ง (กำกับโดย เจนไวยย์ ทองดีนอก) ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS ปัจจุบัน ประกาศิตมีความตั้งใจที่จะพัฒนาภาพยนตร์ทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง Coffee Please และเป็นผู้ดูแลการผลิตให้กับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง ปาทังก้าแมน ให้กับ เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ที่ผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ นอกจากนี้ ประกาศิตยังเป็นผู้สร้างสรรค์รวมถึงดูแลการผลิตรายการละครภาพยนตร์และซิทคอมให้ทางช่อง ThaiPBS นอกเหนือจากงานสร้างสรรค์แล้ว ประกาศิตยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนทางด้านการผลิตภายนตร์โฆษณาให้กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาโฆษณาอีกด้วย ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Coffee Please(2013)

IS AM ARE: A Reason to Live For(2013)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด