ประวัติ ปภาวิน เต็มธนกิจไพศาล | About

ปภาวิน เต็มธนกิจไพศาล

ปภาวิน เต็มธนกิจไพศาล |

ปิ่นปัก

  • วันเกิด 26 สิงหาคม 2529
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ปภาวิน เต็มธนกิจไพศาล ชื่อเล่น ปิ่นปัก ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The One(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด