ประวัติ ปภังค์กร อิงคนันท์ | About

ปภังค์กร อิงคนันท์

ปภังค์กร อิงคนันท์ |

เคน

  • วันเกิด 15 กันยายน 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ปภังค์กร อิงคนันท์ ชื่อเล่น เคน ศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Virgin Am I รักแรกกระแทกจิ้น(2012)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด