ประวัติ บารมี ชำนาญกิจ | About

บารมี ชำนาญกิจ

บารมี ชำนาญกิจ |

เอิร์ท

  • วันเกิด 1 ตุลาคม 2535
  • ส่วนสูง 183 ซ.ม.
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/earthzyx/

บารมี ชำนาญกิจ หรือ เอิร์ท ศึกษาปริญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (กรุงเทพ) เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน True Academy Fantasia Season 9

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด