ประวัติ นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล | About

นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล

นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล |

แบมแบม

  • วันเกิด 14 พฤษภาคม 2540
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล ชื่อเล่น แบมแบม หรือที่รู้จักในชื่อ แบมแบม The Voice เป็นนักร้องชาวไทย ศึกษาระดับมัธยมศึกที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มเป็นที่รู้จักจากการประกวดร้องเพลงใน รายการ The Voice Thailand Season 3 โดยอยู่ทีมโค้ชก้อง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด