ประวัติ นาตาชา สัจจกุล | About

นาตาชา สัจจกุล

นาตาชา สัจจกุล |

แอนนา

  • วันเกิด 29 กุมภาพันธ์ 2511
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

นาตาชา สัจจกุล หรือ นาตาชา เปลี่ยนวิถี ชื่อเล่นว่า แอนนา เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทย นาตาชาเดิมนับถือศาสนาอิสลาม บิดาชื่อ เกชา เปลี่ยนวิถี อาชีพนักแสดง มารดาชื่อ อนงค์ เปลี่ยนวิถี ในด้านการศึกษา แอนนาเริ่มต้นการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 จาก โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา จากนั้นจึงมาศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมปลายที่ โรงเรียนดรุณพิทยา โดยเธอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะมนุษยศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้า (เธอได้รับการคัดเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยในช่วงที่เข้าศึกษาชั้นปี 1) เธอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในสาขา ภาษาและการสื่อสาร ทางด้านชีวิตส่วนตัว คู่ชีวิต ธีรภัทร์ สัจจกุล และเข้าร่วมพิธีสมรสเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังการสมรสทั้งนาตาชา และธีรภัทร์ ได้เปลี่ยนไปนับถือ ศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน คือ น้องไททัน ปี 2561 นาตาชา ได้เข้าร่วมในThe Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซันที่ 4 ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด