ประวัติ นันทกา วรวณิชชานันท์ | About

นันทกา วรวณิชชานันท์

นันทกา วรวณิชชานันท์ |

ฝน

  • วันเกิด 12 เมษายน 2524
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ฝน นันทกา จบปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขากระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นพิธีกรรายการ Nine Entertain เล่นละคร และ ภาพยนตร์ ทวารยังหวานอยู่

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ทวารยังหวานอยู่(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด