ประวัติ นฤมล นิลวรรณ | About

นฤมล นิลวรรณ

นฤมล นิลวรรณ |

ต๋อย, นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ต๋อย นฤมล นิลวรรณ (นฤมล เปี่ยมพงษ์สานต์) เป็นนักแสดงชาวไทย มีคู่สมรสคือ สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ เธอได้สัมผัสคลุกคลีกับเบื้องหลังการทำงานในวงการ จนกระทั่งมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในชีวิตกับภาพยนตร์เรื่อง “น้ำผึ้งขม” เมื่อปี พ.ศ.2517 และมีภาพยนตร์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ เสือกเกิดมาจน (2519), ด้วยเกล้า (2530), หวานมันส์ ฉันคือเธอ 2 (2531), ส.อ.ว.ห้อง 2 รุ่น 44 (2533) และชะแว้บแอบปิ๊ง (2536)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

โรงแรมผี(2002)

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

ผลงานอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด