ประวัติ นภันต์ธนัชย์ พ่วงออมสิน | About

นภันต์ธนัชย์ พ่วงออมสิน

นภันต์ธนัชย์ พ่วงออมสิน |

ต่อ

  • วันเกิด 14 สิงหาคม 2532
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

นภันต์ธนัชย์ พ่วงออมสิน ชื่อเล่น ต่อ ศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเรียล, คณะบริหาร มหาวิทยาลัย เอเเบค ต่อเคยชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

เพื่อนไม่เก่า(2011)

ฝัน หวาน อาย จูบ(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด