ประวัติ นพพล พิทักษ์โล่พานิช | About

นพพล พิทักษ์โล่พานิช

นพพล พิทักษ์โล่พานิช |

กลม

  • วันเกิด 6 กันยายน 2523
  • ส่วนสูง 183 ซ.ม.
  • เกิดที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/glom9/

นพพล พิทักษ์โล่พานิช (กลม) นักแสดง พิธีกร ชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดเชียงใหม่ กลม เรียนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เคยเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (เคยได้รับรางวัลจากการประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2541) และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเกริก มีผลงานการแสดงที่เป็นที่รู้จักในบทบาทของ เจ้าพี่สายบดี จากละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 เรื่อง ศิลามณี ในปี พ.ศ. 2551

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สะใภ้บรื๋อ..อ์อ์(2008)

ปล้นนะยะ(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด