ประวัติ นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล | เฟิร์น

  • วันเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2538
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย
  • Instagram Fernynop

นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล ชื่อเล่น เฟิร์น เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานละครที่ผ่านมา อาทิ ทานตะวันจันทร์วาด, แก้วกาหลง, เนตรนาคิน, หัวใจศิลา เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด