ประวัติ นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์ | About

นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์

นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์ |

นิว

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์ ชื่อเล่น นิว ศึกษาที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาิวิทยาลัยบูรพา

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Insects in the Backyard(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด