ประวัติ ธีระวัฒน์ มุลวิไล | About

ธีระวัฒน์ มุลวิไล

ธีระวัฒน์ มุลวิไล |

คาเงะ

  • วันเกิด 13 มกราคม 2516
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ร้อยเอ็ด ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

คาเงะ ธีระวัฒน์ มุลวิไล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2516 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เรียนจบจากสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักศิลปวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน สันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554 เขาเคยกำกับละครเวทีเรื่อง Flu O Less Sense และ Fool Alright

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

น.ช. นักโทษชาย(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด