ประวัติ ธีรยา เชาวนโยธิน | About

ธีรยา เชาวนโยธิน

ธีรยา เชาวนโยธิน |

โอโบ

  • วันเกิด 5 ธันวาคม 2550
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ธีรยา เชาวนโยธิน ชื่อเล่น โอโบ ศึกษา อ.1 อ.3 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านไทยวัฒนา และระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนไทยคริสเตียน มีผลงานผลงานการแสดงที่ผ่านมาคือ โฆษณา Thaibev (ปี พ.ศ. 2556) โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 14

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

บ้านขังวิญญาณ(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด