ประวัติ ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา | About

ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา

ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา |

ครีม

  • วันเกิด 17 มีนาคม 2524
  • ส่วนสูง 167 ซ.ม.
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/Cream.tichacha/

ธิชาชา เจริญพงษ์ปรีชา หรือ ชลธิชา บุญเรืองขาว ชื่อเล่น ครีม เป็นนักแสดงชาวไทย เคยมีผลงานภาพยนตร์ที่เป็นกระแสแรงอย่าง ผู้หญิง 5 บาป ภาค 2 เธอศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Spirit of Ramayana(2019)

ผู้หญิง 5 บาป 2(2010)

ผีหัวขาด 2(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด