ประวัติ ธัญพิสิษฐ์ ไกรกังวาร | About

ธัญพิสิษฐ์ ไกรกังวาร

ธัญพิสิษฐ์ ไกรกังวาร |

โฟร์ท

  • วันเกิด 25 มกราคม 2537
  • ส่วนสูง 175 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ธัญพิสิษฐ์ ไกรกังวาร ชื่อเล่น โฟร์ท ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะมนุษยศาสตร์ เอก ภาษาฝรั่งเศส

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด