ประวัติ ธฤศวรรณ กาหาวงษ์ | About

ธฤศวรรณ กาหาวงษ์

ธฤศวรรณ กาหาวงษ์ |

มิว

  • วันเกิด 1 กันยายน 2540
  • ส่วนสูง 155 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

กรรไกร ไข่ ผ้าไหม(2014)

ปัญญาเรณู 2(2012)

ปัญญาเรณู(2011)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด