ประวัติ ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล | About

ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล

ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล |

ยูโร

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล ชื่อเล่น ยูโร มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง สงครามโต๊ะจีน, โฆษณา เลย์ รสเป็ดปักกิ่ง, โฆษณา โลตัส ขนมน่องไก่

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

15+ ไอคิวกระฉูด(2017)

เรื่องผีมีอยู่ว่า(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด