ประวัติ ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ | About

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ |

แซ๊ก

  • วันเกิด 17 มกราคม 2511
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/sax_taninwat/

ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ชื่อเล่น แซ๊ก พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชาวไทย มีชื่อเสียงจากผลงานพิธีกรประจำรายการ ทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าว ของไทยทีวีสีช่อง 3 และ อดีตผู้ประกาศข่าวสิ่งแวดล้อม ทางช่อง 7 สี จบการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาเข้าทำงานที่ฝ่ายข้อมูล และเป็นผู้เขียนบทของ บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม สังกัดฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม บริษัท เอเชียวิชันส์ จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เริ่มงานกับฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด โดยเป็นผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวสายสกู๊ปพิเศษ และสิ่งแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2546 เป็นกรรมการบริหาร บริษัท มาร์กอินมีเดีย จำกัด (ปัจจุบันเป็นประธานบริหาร) โดยร่วมงานกับ นางสาววีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ลีวัฒน์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เลื่อนขึ้นเป็น ผู้ช่วยบรรณาธิการ ข่าวสกู๊ปข่าวเจาะ, เป็นผู้เสนอข่าวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และข่าวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการ “อาทิตย์ติดข่าว” และในปี พ.ศ. 2551 เป็นบรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อม และเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ข่าว ในปีเดียวกัน และในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จึงย้ายมาสังกัดครอบครัวข่าว ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเป็นพิธีกรรายการ ทีวี 360 องศา ในปัจจุบัน ธนินวัฒน์มีเอกลักษณ์ประจำตัวที่โดดเด่น เช่น ท่ายกนิ้วชี้ขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลม พร้อมกับการเอ่ยชื่อช่วง ทีวี 360 องศา ในลักษณะลากเสียงยาว เป็นท่าประจำช่วงซึ่งมักจะทำท่านี้อยู่บ่อย ๆ ในช่วงจบของช่วง ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด