ประวัติ ธนพล ธนังกูล | About

ธนพล ธนังกูล

ธนพล ธนังกูล |

เป้ง

  • วันเกิด 1 ธันวาคม 2513
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

เป้ง ธนพล ธนังกูล มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ ตัดต่อภาพยนตร์เรื่อง โลกทั้งใบให้นายคนเดียว, เด็กระเบิดยืดแล้วยืด, เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะ, 1880 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว, ปาฏิหารย์โอมสมหวัง และ 9พระคุ้มครอง และนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่อง 9พระคุ้มครอง, ปอบหวีดสยอง, ตะลุมพุก เป็นต้น การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับอนุปริญญา สาขาศิลป์การพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

เพราะรักครับผม(2005)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด