ประวัติ ทศพร อาชวานันทกุล | About

ทศพร อาชวานันทกุล

ทศพร อาชวานันทกุล |

ซิน

  • วันเกิด 1 ตุลาคม 2528
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/sinofficial/

ทศพร อาชวานันทกุล ชื่อเล่น ซิน ศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานเพลงที่ผ่านมาได้แก่ The White Room (พ.ศ. 2553) และ The White Room Decoration (พ.ศ. 2554) รางวัลที่ซินเคยได้รับ ได้แก่ รางวัลเพลงแห่งปี ได้แก่เพลง เบา เบา จากงานประกาศรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 4 และรางวัลนักร้องกลุ่มแห่งปี จากงานประกาศรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 4

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด