ประวัติ ตะวันไท ไทยสวัสดิ์ | About

ตะวันไท ไทยสวัสดิ์

ตะวันไท ไทยสวัสดิ์ |

ไท

  • วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2531
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ตะวันไท ไทยสวัสดิ์ มีผลงานละครที่ผ่านมาได้แก่ หนึ่งฤทัย และครอบครัวตัว อ. ผลงานอื่น ๆ ได้แก่ โฆษณาโอวัลติน และรีบอกซ์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

๙ พระคุ้มครอง(2001)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด