ประวัติ ตรีพล พรมสุวรรณ | About

ตรีพล พรมสุวรรณ

ตรีพล พรมสุวรรณ |

ต๊อบ

  • วันเกิด 11 กันยายน 2522
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ต๊อบ ตรีพล พรมสุวรรณ เป็นนักแสดง ดีเจ ผู้ประกาศข่าวชาวไทย จบการศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสาขาศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าสู่วงการจากการประกวด Exact Star Search จากนั้นก็มีผลงานละครมากมาย อาทิ พระจันทร์ลายกระต่าย, ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย, ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน, ลอดลายมังกร, เมื่อดอกรักบาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น ดีเจคลื่น FM.one 103.5 และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย, Me myself ขอให้รักจงเจริญ การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด