ประวัติ ดิโน่ แอนเดรด | About Dino Andrade

ดิโน่ แอนเดรด

ดิโน่ แอนเดรด | Dino Andrade

  • วันเกิด 16 กันยายน 2506
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ดิโน่ แอนเดรด เขาเป็นนักแสดง และนักเขียนบท มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ World of Warcraft: Legion (2016), Batman: Arkham Asylum (2009) และ Prey (2017) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Playmobil: The Movie(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด