ประวัติ ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า | About

ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า

ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า |

ปอง, ขุนอิน โตสง่า

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ชื่อเล่น ปอง) จบการศึกษาภาควิชาดุริยางค์ไทย เอกปี่พาทย์ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ กรมศิลปากร นักบุกเบิกดนตรีไทยร่วมสมัย และที่ทุกคนรู้จักเขาในชื่อ ขุนอิน โตสง่า หรือ ขุนอิน โหมโรง มือระนาดเอกที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

โหมโรง(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด