ประวัติ ณธิดา ภัทรชาญไชย | About

ณธิดา ภัทรชาญไชย

ณธิดา ภัทรชาญไชย |

ฝน

  • วันเกิด 7 กันยายน 2535
  • ส่วนสูง 160 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ณธิดา ภัทรชาญไชย ชื่อเดิม วรรษมน แซ่ตั้ง ชื่อเล่น ฝน เกิดวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2535 การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับตำแหน่งมิสกอสซิป 2008

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด