ประวัติ ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต | About

ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต

ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต |

ไมค์

  • วันเกิด 28 พฤศจิกายน 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/Mmikesiri/

ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต ชื่อเล่น ไมค์ เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน อินซัน (2562), ทฤษฎีจีบเธอ Theory of Love (2562) เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด