ประวัติ ชาลินี บุนนาค | About

ชาลินี บุนนาค

ชาลินี บุนนาค |

ใบปอ

  • วันเกิด 24 กุมภาพันธ์
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด