ประวัติ ชาริตี้ ราห์เมอร์ | About Charity Rahmer

ชาริตี้ ราห์เมอร์

ชาริตี้ ราห์เมอร์ | Charity Rahmer

  • วันเกิด 4 มกราคม 2522
  • ส่วนสูง 136 ซ.ม.
  • เกิดที่ เมาวี, ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ชาริตี้ ราห์เมอร์ เธอเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Days of Our Lives (1965), Malibu Spring Break (2003) และ CSI: NY (2004) เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด