ประวัติ ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล | About

ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล

ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล |

เล็ก

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

เล็ก ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล ผู้กำกับชาวไทย

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

โรงแรมผี(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด