ประวัติ ชวัลลักษณ์ ดิเรกวัฒนานุกุล | About

ชวัลลักษณ์ ดิเรกวัฒนานุกุล

ชวัลลักษณ์ ดิเรกวัฒนานุกุล |

ปุยฝ้าย, ปุยฝ้าย The voice

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน The voice thailand 2 ทีมโค้ชแสตมป์ อภิวัชร์ The voice thailand 2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด