ประวัติ ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง | About

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง |

ครูช่าง

  • วันเกิด 4 ธันวาคม 2491
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง เจ้าของฉายา “ครูช่าง” เป็นนักแสดง ผู้กำกับและเขียนบทละครเวที ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนวิชาการแสดง โดยก่อตั้งโรงเรียนการแสดงชื่อ โรงเรียนมรดกใหม่ ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2552 ชลประคัลภ์ จบสาขาการละคร ด้านการเขียนบทละคร จากมหาวิทยาลัยมอนแทนา สหรัฐอเมริกา

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

เพื่อน…กูรักมึงว่ะ(2007)

ม.6/2 ห้องครูวารีเทอม 2(1996)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด