ประวัติ ชลกาญจน์ พวงน้อย | About

ชลกาญจน์ พวงน้อย

ชลกาญจน์ พวงน้อย |

โฟน

  • วันเกิด 30 มีนาคม 2537
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/phonechonlaaa_/

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

2538 อัลเทอร์มาจีบ(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด