ประวัติ ชมพร เทียมชัย | About

ชมพร เทียมชัย

ชมพร เทียมชัย |

แจง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/jang_thiamchai/

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

รัก 555 อย่าท้าก๋อย(2012)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด