ประวัติ ฉันทนา ทิพย์ประชาติ | About

ฉันทนา ทิพย์ประชาติ

ฉันทนา ทิพย์ประชาติ |

ตั๊ก

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ฉันทนา ทิพย์ประชาติ ชื่อเล่น ตั๊ก เป็นผู้กำักับชาวไทย จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่อง หน่าฮ่าน (2019)

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

หน่าฮ่าน(2019)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

หน่าฮ่าน(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด