ประวัติ ฉวีวรรณ ดำเนิน | About

ฉวีวรรณ ดำเนิน

ฉวีวรรณ ดำเนิน |

ฉวีวรรณ พันธุ

  • วันเกิด 16 พฤษภาคม 2488
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ อุบลราชธานี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน หรือ ดร.ฉวีวรรณ พันธุ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 บ้างหนองไหล ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ปี พ.ศ. 2536 เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีหมอลำคนแรกของประเทศไทย” เคยเป็นนางเอกหมอลำคณะรังสิมันต์ คู่กับ ทองคำ เพ็งดี โด่งดังมากในช่วงปี พ.ศ.25082513 และมีลูกศิษย์ เช่น บานเย็น รากแก่น ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ โกมินทร์ พันธุ มีบุตรธิดา 2 คน จบการศึกษา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นาฏยศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และปัจจุบันทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด, เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

นาคี ๒(2018)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด